Professional translation services
telefon 82 576 2222
email:eulingo@eulingo.eu
eulingo.eu
Witosa 94B
22-300 Krasnystaw
NIP 773-167-79-91
 
 
 
 
 

2014-01-13
Nowa platforma
do obsługi procesów biznesowych

We wrześniu 2013 roku wdrożyliśmy nową platformę do obsługi procesów biznesowych.

Narzędzia dostępne w platformie służą ułatwieniu komunikacji wewnątrz organizacji oraz wymiany informacji pomiędzy pracownikami eulingo.eu, klientami i tłumaczami oraz konsolidują informacje niezbędne do prowadzenia procesów obsługi klienta.

Wśród rozwiązań stosowanych w platformie znajdą się:

  • Moduł do ewidencjonowania i zarządzania bazą klientów, wraz z łatwym dostępem do zapisanych danych kontraktowych, handlowych oraz kontaktowych do szybkiego i łatwego kontaktu z przedstawicielami klienta.
  • Moduł do zarządzanie przyjętymi projektami ułatwiający planowanie prac, zarządzanie zasobami, kontrolę działań, zawierający wirtualny dysk oraz ewidencję zasobów w projekcie.
  • Moduł do obsługi procesu realizacji i rozliczania usług z tłumaczami, zarządzanie zasobami ludzkimi firmy - kartoteki tłumaczy z precyzyjnymi danymi na temat kompetencji oraz archiwum dokumentacji osobowej.
  • Moduł przygotowania dokumentów rozliczeniowych dla klientów wraz z eksportem ich do aplikacji księgowych.
  • Moduł raportowania okresowego umożliwiający sp0orzadzanie dla klientów raportów wykonanych usług wraz ze szczegółowymi danymi dotyczącymi dat, ilości, kosztów, osób zamawiających oraz kategorii dokumentów.

W perspektywie planujemy rozbudowę modułów o możliwość zdalnego logowania się do platformy dla klientów i tłumaczy, korzystając z indywidualnych kont użytkownika. Dzięki temu nasi partnerzy będą mogli zwiększyć efektywność swojej organizacji i wykorzystać jej potencjał innowacyjny. Stosowanie rozwiązań technologii internetowych zapewni pracownikom i klientom pełną mobilność pracy, także poza siedzibą firmy.

 

 
Nasi klienci
Więcej...
Professional translation services