Professional translation services
telefon 82 576 2222
email:eulingo@eulingo.eu
eulingo.eu
Witosa 94B
22-300 Krasnystaw
NIP 773-167-79-91
 
 
 
 
 

2014-01-13
Wdrożenie systemu zarządzania jakością

Podjęliśmy starania, aby w 2014 wprowadzić w eulingo.eu i poddać certyfikacji system zarządzania jakością.
Nasz specjalista ds. zapewnienia jakości prowadzi proces przeglądu procedur i szkolenia pracowników, przygotowujący firmę do certyfikacji na zgodność z normą ISO 9001.

Celem systemu zarządzania jakością jest poprawa jakości usług tłumaczenia świadczonych przez nasze biuro tłumaczeń i poprawa procesu obsługi klientów.

Chcemy, aby efektem wdrożenia systemu zarządzania jakością było zmniejszenie ilości niezgodności i braków wewnętrznych oraz reklamacji klientów.

Misja firmy

1. Zapewnienie kompleksowej  obsługi - od doradztwa po dostarczenie wykonanej usługi tłumaczenia dokumentacji.
2. Realizacja strategicznych celów biznesowych i ekonomicznych eulingo.eu na rynkach obsługiwanych przez firmę.
3. Budowanie firmy przyjaznej dla klientów, pracowników i współpracowników.

Wizja firmy

1. Zbudowanie firmy kompetentnej i zaawansowanej technologicznie, która przez klientów i pracowników będzie postrzegana, jako firma świadcząca usługi na wysokim poziomie jakościowym i w sposób profesjonalny, zaspokajając oczekiwania swoich klientów.
2. Stałe doskonalenie jakości obsługi klienta przy jednoczesnej trosce o efektywność tych działań.
 

Polityka jakości

Polityka jakości w eulingo.eu jest oparta na dążeniu, aby:

1. Być preferowanym dostawcą usług tłumaczenia dokumentacji dla klientów biznesowych w Polsce
2. Osiągać bardzo dobre wyniki w zakresie obsługi klientów
3. Zapewnić jakość swoich usług odpowiadającą wymogom lub oczekiwaniom klientów

 
Nasi klienci
Więcej...
Professional translation services