Professional translation services
telefon 82 576 2222
email:eulingo@eulingo.eu
eulingo.eu
Witosa 94B
22-300 Krasnystaw
NIP 773-167-79-91
 
 
 
 
 

Jakość


Jak zapewnić najwyższą jakość tłumaczenia?

Dokładamy wszelkich starań, aby wykonać dobre, poprawne tłumaczenie, spełniające wymagania klienta. Zawsze staramy się zrozumieć potrzeby i oczekiwania klienta oraz odpowiednio dobrać tłumacza o najlepszych kwalifikacjach, stosownie do specjalizacji.

Jest kilka prostych zasad o których klient powinien również pamiętać, aby zawsze osiągnąć ten cel. Do nich zalicza się wybranie odpowiedniej do potrzeb usługi, aż po dostarczenie dokumentów w formacie łatwym do obsługi. Chętnie zastosujemy się do wytycznych klienta co do stylu tłumaczenia oraz zapoznamy się z poprzednio wykonywanymi tłumaczeniami.
Jeśli są już Państwo klientem eulingo.eu i zamierzają Państwo złożyć zamówienie, jakość tłumaczenia jest prawdopodobnie jednym z priorytetów. To bardzo dobrze. A jeśli zastanawiają się Państwo co można zrobić, aby było jeszcze lepiej, oto kilka wskazówek.

Dostosowujemy nasze usługi do potrzeb klienta. Prosimy zatem o dokładne przedstawienie swoich potrzeb i oczekiwań specjaliście obsługi klienta. Prosimy zastanowić się i wybrać poziom usług odpowiedni do zrealizowania Państwa projektu. Informacje na temat przeznaczenia oraz grupy do jakiej kierowane jest tłumaczenia, branży, tematu, odbiorców, rynku oraz metody dystrybucji mogą być dla nas bardzo przydatne. Należy wyraźnie zaznaczyć które fragmenty mają być tłumaczone, a które nie.

Prosimy o przesłanie dopracowanych plików źródłowych, w formacie, który umożliwi sprawne wykonanie tłumaczenia. Takie formaty umożliwiają łatwe manipulowanie tekstem podczas tłumaczenia oraz korekty. Dla przykładu format PDF stwarza cały szereg problemów z edycją. Plik źródłowy musi zawierać wersję tekstu przeznaczoną do tłumaczenia. Wszelkie zmiany pliku źródłowego dokonywane po rozpoczęciu procesu tłumaczenia mogą wpłynąć na dokładność i jednorodność tłumaczenia, a także na termin realizacji usługi.

Sprawa jest pilna? Nie ma problemu. Potrafimy pracować pod presją czasu. Chociaż na tłumaczenie wysokiej jakości potrzeba czasu, to nasze terminy są jednymi z krótszych na rynku. A jeśli to nie jest wystarczająco szybko zawsze możemy podzielić projekt pomiędzy wielu tłumaczy.

Prosimy również o określenie formatu i rodzaju plików docelowych oraz w miarę możliwości przesłanie materiałów pomocniczych, które będą dla nas jasnymi wskazówkami co do wymaganego stylu, słownictwa i terminologii, zwłaszcza jeśli jest specyficzna dla branży.
W takim przypadku przydatne są poprzednio wykonane tłumaczenia, z których jesteście Państwo zadowoleni, słowniki, pamięci tłumaczeniowe, pliki dwujęzyczne.
Poprzednie tłumaczenia, z których nie byli Państwo zadowoleni z informacją dlaczego. W miarę możliwości prosimy o przesłanie wszystkich tych informacji za jednym razem. Komunikacja odbywa się na wielu poziomach. Czy mają Państwo własnych korektorów? Jeśli tak, prosimy o taką informację, abyśmy mogli włączyć ich w proces realizacji projektu od samego początku.

Można zamówić dodatkową usługę korekty w przypadku prawie każdej wykonywanej usługi. Zachęcamy Państwa do dokonywania oceny próbek tłumaczenia. Możemy przesłać próbkę tekstu do sprawdzenia, kiedy 10 do 20 % tekstu jest ukończone. Prosimy o otwartość na zadawanie pytań. W niektórych przypadkach tłumacze mogą mieć pytania odnośnie plików źródłowych lub prosić o wytyczne

Noty:

Szczycimy się naszym elastycznym podejściem i zdolnością świadczenia usług wysokiej jakości, nawet w przypadku wykonywania tłumaczeń ekspresowych. Jednak dla osiągnięcia najlepszych rezultatów i w miarę możliwości zlecamy unikania pewnych formatów oraz prosimy o dostarczenie wyraźnych instrukcji oraz materiałów pomocniczych

Następujące okoliczności mogą wpłynąć na możliwość zagwarantowania najwyższej jakości tłumaczeń.

Nieedytowalne pliki źródłowe (PDF, JPEG, skany)

Wykonujemy tłumaczenia z nieedytowalnych formatów np. PDF, jpg, tiff, gif poprzez zamianę tych plików na format edytowalny (najczęściej doc). Jednakże wiąże się to z ryzykiem błędów.
•eulingo.eu nie może udzielić rabatu za powtórzenia tekstu z powodu złej segmentacji przekonwertowanych plików. Jest to spowodowane utrudnieniem w korzystaniu lub całkowitą niemożliwością korzystania z oprogramowania do wspomagania tłumaczenia i baz tłumaczeń.
•eulingo.eu nie może zagwarantować dokładnego odzwierciedlenia układu graficznego oryginalnego dokumentu. Gotowy dokument będzie graficznie gorszej jakości, np. obrazki mogą być mniejszej rozdzielczości, struktura akapitów może być inna, tabele nie będą identyczne jak oryginalne. Jeśli wymagane jest dostarczenie identycznego dokumentu gotowego, prosimy o przesłanie plików źródłowych do dokonania składu graficznego w programach specjalistycznych.
•problemy edycyjne mogą wpłynąć na czas realizacji projektu.
•w przypadku skanów nie możemy zagwarantować, że gotowy plik będzie idealnie odpowiadał formatowi dokumentu źródłowego. W niektórych przypadkach możliwe będzie dostarczenie wyłącznie pliku tekstowego. Wykonanie dokładnego odwzorowania dokumentu źródłowego może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla klienta.
•w przypadku uwag lub reklamacji odnośnie edycji nieedytowalnych plików eulingo.eu dokona korekty edycji zgodnie z wytycznymi klienta, w ramach technicznych możliwości wykonania zmian. W niektórych przypadkach może wiązać się to z dodatkową opłatą.

Tłumaczenia ekspresowe

Wykonujemy usługi tłumaczenia ekspresowego między innymi stosując podział dokumentów pomiędzy większą liczbę tłumaczy lub przydzielenie jednemu tłumaczowi większego tekstu. Jednakże wiąże się to z pewnymi zagrożeniami i problemami.
•podział dokumentów pomiędzy wielu tłumaczy stwarza zagrożenie większej niezgodności terminologicznej, stylistycznej, nawet w przypadku sprawdzania przez jednego korektora. eulingo.eu nie może zagwarantować najwyższej jakości i kompletności takiego projektu.
•nie możemy zagwarantować wystarczającego czasu na kontrolę jakości przez specjalistę obsługi klienta.
•w przypadku uwag lub reklamacji odnośnie usługi tłumaczenia ekspresowego eulingo.eu dokona korekty tłumaczenia, bez możliwości rabatu czy obniżki z tego tytułu.

Brak szczegółowych informacji lub materiałów pomocniczych

Prosimy Państwa o dostarczenie wszelkich istotnych informacji oraz dostępnych materiałów pomocniczych. Oczywiści tłumaczymy dokumenty bez materiałów pomocniczych, ale ma to pewne konsekwencje.
•eulingo.eu nie może zagwarantować, że styl przekładu będzie stosowny dla odbiorcy/rynku docelowego.
•eulingo.eu może nie ocenić poprawnie jak postępować z specjalistyczną terminologią firmy np. skrótami, walutami, nazwami firm.
•eulingo.eu może nie zastosować odpowiedniego stylu zwracania się do czytelnika np. styl formalny, nieformalny, odpowiedni dla grupy wiekowej.
•eulingo.eu nie może zagwarantować, że tłumaczenie będzie dostarczone w wymaganym formacie (zwłaszcza jeśli istnieją szczególne wymagania co do edycji)
•bez plików pomocniczych eulingo.eu może nie mieć możliwości zachować jednorodności i ciągłości w stosunku do poprzednio wykonywanych tłumaczeń.
•w przypadku uwag lub reklamacji odnośnie stylu lub ciągłości tłumaczenia eulingo.eu dokona korekty tłumaczenia zgodnie z wytycznymi klienta. Rabaty czy obniżki w takim przypadku nie przysługują.

Brak odpowiedzi od klienta

Prosimy Państwa o dostarczenie jak najwięcej informacji odnośnie procesu wewnętrznego sprawdzenia i korekty. Jeśli nie zostaną przekazane żadne instrukcje odnośnie stylu lub terminologii tłumaczenia, klient musi polegać na doborze tłumacza przez eulingo.eu. Tłumacz dokona wyboru stylu i terminologii odpowiednio do kontekstu.
•eulingo.eu nie może zagwarantować, że jakość tłumaczenia spełni oczekiwania, jeśli klient nie udzieli odpowiedzi na pytania przekazane przez specjalistę obsługi klienta.
•w przypadku uwag lub reklamacji odnośnie stylu lub terminologii tłumaczenia eulingo.eu dokona korekty tłumaczenia zgodnie z wytycznymi klienta. Rabaty czy obniżki w takim przypadku nie przysługują.
•w przypadku braku informacji od klienta odnośnie jakości tłumaczenia, eulingo.eu zakłada, że tłumaczenie zostało w pełni zaakceptowane. To oznacza, że taki sam styl i terminologia tłumaczenia będą stosowane w przypadku wykonywania kolejnych tłumaczeń.

 

 
Nasi klienci
Więcej...
Professional translation services