Professional translation services
telefon 82 576 2222
email:eulingo@eulingo.eu
eulingo.eu
Witosa 94B
22-300 Krasnystaw
NIP 773-167-79-91
 
 
 
 
 

ODPOWIEDZI NA CZĘSTE PYTANIA


 1. Od czego zależy cena tłumaczenia?

  Cena tłumaczenia zależy od kilku istotnych czynników:
  • Ilość tekstu – ilość znaków
  • Tematyka tekstu, stopień trudności, powszechność specjalizacji
  • Wymagany czas realizacji
  • Język źródłowy i docelowy tłumaczenia
  • Format źródłowy
  • Wymagany format docelowy
  • Usługi dodatkowe wymagane do realizacji projektu
 2. Dlaczego tłumaczenia ekspresowe są takie drogie?

  Tłumaczenia ekspresowe, czyli wykonywane w szczególnie krótkim czasie są droższe niż wykonywane w czasie standardowym. Można wymieć kilka powodów. Tłumaczenia wykonywane w ciągu kilku godzin, wieczorem, przez noc wymagają od tłumacza większego wysiłku umysłowego i skupienia, w związku z tym oczekuje on stosownego wynagrodzenia, adekwatnego do włożonej pracy. W przypadku zatrudnienia grupy tłumaczy, projekt wymaga od nich również większego zaangażowania polegającego na wspólnym uzgodnieniu terminologii oraz stylistyki, a także zatrudnieniu dodatkowego korektora do koordynacji i ostatecznego skorygowania finalnego dokumentu.
 3. Jak wylicza się cenę za tłumaczenie?

  Podstawą ustalenia ceny tłumaczenia pisemnego jest objętość tekstu źródłowego wyrażona w stronach rozliczeniowych, określana na podstawie statystyki edytora tekstu Microsoft Word.

  Przy wyliczaniu objętości tekstu w plikach innych niż Microsoft Word korzystamy ze specjalistycznych narzędzi.

  Przy tłumaczeniach zwykłych, strona rozliczeniowa liczy 1 800 znaków ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi. Możemy również przyjąć inne jednostki rozliczeniowe np. słowa, zgodnie z wymaganiami klienta.

  W tłumaczeniach uwierzytelnionych (przysięgłych), strona rozliczeniowa liczy 1125 znaków (ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi).

  Łączna cena tłumaczenia ustalana jest z zaokrągleniem do 0,5 strony w górę dla tłumaczenia zwykłego, a dla tłumaczenia uwierzytelnionego do 1 strony standardowej. Jeżeli dokument jest nieedytowalną grafiką, jest zamieniany na plik edytowalny Microsoft Word i sprawdzana jest jego statystyka.
 4. Dlaczego tłumaczenie jednego zdania tak dużo kosztuje?

  Producent czy sprzedawca produktu lub usługi zawsze określa pewną minimalną jednostkę towaru, jaką może sprzedać, aby jego działalność była opłacalna i rozsądna.

  Dlatego kiedy mamy ochotę na czekoladę musimy kupić tabliczkę, chociaż zjemy jej tylko dwie kosteczki. A jeśli zabraknie nam płytek ceramicznych podczas remontu łazienki, to musimy kupić cały karton, chociaż potrzebujemy jednej.

  W branży tłumaczeń minimalną jednostką rozliczeniową jest ½ strony tekstu. Taka minimalna opłata gwarantuje, że koszty obsługi tłumaczenia nie przekroczą wynagrodzenia, jakie otrzymamy za wykonanie usługi, ponieważ czynności administracyjne są takie same dla tłumaczenia tylko jednego zdania i dla tłumaczenia 100 stron.
 5. Jak zamówić tłumaczenie?

  W pierwszej kolejności prosimy o przesłanie dokumentu do wyceny pod adres eulingo(at)eulingo.eu. Po przesłaniu dokumentu specjalista obsługi klienta ustala jakie są Państwa potrzeby.

  Do sporządzenia wyceny prosimy podać następujące informacje:
  • Udostępnić dokument do wyceny
  • Określić język docelowy
  • Określić wymagany termin (jeśli jest z góry narzucony)

  Mając te informacje specjalista obsługi przesyła Państwu pełną wycenę wraz z wyszczególnieniem terminu. Wycena jest bezpłatna i nie zobowiązuje do dokonania zamówienia. Na tym etapie, jeśli będzie to konieczne, ustala się wymagania, co do stosowanej terminologii oraz formy zgodnie z przeznaczeniem dokumentu.

  Jeśli są Państwo zadowoleni z warunków wyceny prosimy o potwierdzenie zamówienia w wiadomości e-mail odpowiadając na wiadomość e-mail z wyceną. Żadna dodatkowa praca administracyjna nie jest z naszej strony wymagana.
 6. Czym różni się tłumaczenie przysięgłe od zwykłego?

  Tłumaczenie przysięgłe (uwierzytelnione) wykonywane jest przez tłumacza posiadającego uprawnienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości. Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego i specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, a w środku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Na wszystkich poświadczonych dokumentach, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium oraz należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia, odpisu lub kopii. Jeżeli tłumaczenie wykonano z kopii, należy ponadto stwierdzić, czy jest to kopia uwierzytelniona i podać w takim wypadku podmiot uwierzytelniający. Tłumacz przysięgły wykonuje również tłumaczenia ustne, a ponadto poświadcza za zgodność z oryginałem kopie oraz odpisy dokumentów obcojęzycznych (analogicznie do poświadczania kopii dokumentów polskojęzycznych przez notariusza). Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku, która obowiązuje od dnia 27 stycznia 2005 roku.

  Tłumaczenia przysięgłe są wymagane przez większość instytucji państwowych, urzędów i sądów. Takie tłumaczenia mają wartość dokumentów urzędowych.

  Tłumaczenia zwykłe wykonywane są przez tłumaczy, którzy nie muszą posiadać uprawnień tłumacza przysięgłego. Podstawowym wymaganiem w tego rodzaju tłumaczeniach nie jest wartość urzędowa dokumentu, ale właściwe wykonanie tłumaczenia zgodnie z potrzebami klienta. Przekłady katalogów, broszur, materiałów marketingowych, prasowych, witryn internetowych, umów, dokumentów handlowych, korporacyjnych, finansowych wykonuje się w większości jako tłumaczenia zwykłe, zatrudniając tłumacza z odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, znajomością branży i znajomością języka na poziomie native speakera.
 7. Jakie są ceny za tłumaczenie?

  Ceny tłumaczeń są różne w zależności od rodzaju dokumentu, specjalizacji, terminu wykonania, języka docelowego i źródłowego, przeznaczenia dokumentu.

  Nie można więc podać jednej, sztywno ustalonej ceny tłumaczenia do stosowania w każdym przypadku. Można jednak zaznaczyć, że ceny tłumaczeń zaczynają się od 19 zł netto za stronę tekstu. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać bezpłatną, niezobowiązującą do zamówienia usługi wycenę tłumaczenia, prosimy o przesłanie dokumentu na adres eulingo(at)eulingo.eu
 8. W jakim formacie można przesłać dokument do tłumaczenia?

  Oprócz standardowych formatów pakietu MS-Office, stosowane przez nas specjalistyczne oprogramowanie SDL Trados Studio umożliwia również tłumaczenie większości stosowanych współcześnie formatów, między innymi wszelkie odmiany HTML, XML, XLIFF pliki do składu graficznego Adobe Indesign oraz inne formaty najczęściej spotykane w automatyce.

  Przyjmujemy również dokumenty w formatach graficznych np.: PDF, jpg, gif, tiff, a także dokumenty w formie papierowej. Dokument można wysłać do nas na nasz adres korespondencyjny.
 9. Czy mogę zamówić tłumaczenie dokumentu technicznego i czy będzie fachowo wykonane?

  Rekrutacja tłumaczy, z którymi podejmiemy współpracę, to złożony, wielofazowy proces. Służy on wyłonieniu osób o najlepszym przygotowaniu językowym i merytorycznym. Tylko takim osobom powierzamy wykonywanie przekładu dokumentów. Wszystkie tłumaczenia są wykonywane przez osoby, które profesjonalnie wykonują zawód tłumacza i dla których język docelowy tłumaczenia jest językiem ojczystym (native speaker) oraz posiadające wiedzę z zakresu danej branży, odpowiednio dobrane do tematyki tłumaczenia. Dlatego wśród naszych tłumaczy są min. inżynierowie, lekarze, biotechnolodzy, filolodzy, prawnicy.
 10. Jak zapłacić za tłumaczenie?

  Opłatę za tłumaczenia wykonane dla firm pobieramy po wykonaniu usługi. Wystawiamy faktury VAT, z płatnością przelewem na konto bankowe, z terminem płatności ustalonym z klientem.
 
Nasi klienci
Więcej...
Professional translation services