Professional translation services
telefon 82 576 2222
email:eulingo@eulingo.eu
eulingo.eu
Witosa 94B
22-300 Krasnystaw
NIP 773-167-79-91
 
 
 
 
 

DOKUMENTY URZĘDOWE - TŁUMACZENIA DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH


Klientów indywidualnych zapraszamy do naszego biura pod adresem:

Eulingo.eu
Witosa 94b
22-300 Krasnystaw
Tel. 82 576 22 22
Tel. kom. 508 199 999
e-mail:eulingo(at)eulingo.eu

Tłumaczymy dokumenty urzędowe we wszystkich językach europejskich oraz języku chińskim, koreańskim, arabskim.

Koszt tłumaczenia dokumentu podajemy na miejscu. Krótkie terminy, możliwość tłumaczenia dokumentów w języku angielskim jeszcze tego samego dnia.

Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdów importowanych, w zależności od kraju pochodzenia:

 • dowód własności pojazdu
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana)
 • wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu
 • dowód rejestracyjny pojazdu (jeżeli pojazd był zarejestrowany)
 • dowód odprawy celnej przywozowej (jeżeli pojazd został sprowadzony z państwa spoza UE).

Ceny tłumaczeń dokumentów importowanych pojazdów na język polski:

 • z języka angielskiego (Wielka Brytania) – 100zł
 • z języka niemieckiego - 50 zł za każdy dokument
 • z języka włoskiego (dowód rejestracyjny 100 zł + świadectwo własności 50 zł – razem 150zł)
 • z języka holenderskiego – 85zł
 • z języka francuskiego – 85zł
 • z języka duńskiego - 150zł
 • z języka szwedzkiego – 100zł; dwa dokumenty – 180zł

Procedura rejestracji pojazdu importowanego

 1. Urząd celny
  Przygotowanie dokumentów i deklaracji, złożenie w odpowiednim urzędzie celnym według danej rejonizacji klienta, odebranie decyzji, zapłata akcyzy
 2. Wykonanie tłumaczeń przysięgłych
  Tłumaczenie uwierzytelnione dokumentów samochodu i umowy
 3. Urząd skarbowy
  Przygotowanie dokumentów i wniosku, złożenie w odpowiednim urzędzie skarbowym według rejonizacji klienta i odbiór decyzji…
 4. Stacja kontroli pojazdów
  Wykonanie przeglądu technicznego jeśli pojazd nie posiada ważnego przeglądu wykonanego zagranicą
 5. Wydział komunikacji
  Przygotowanie dokumentów i wniosku, złożenie w odpowiednim starostwie powiatowym według rejonizacji, odbiór tymczasowego dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych
 6. Odbiór właściwego dowodu rejestracyjnego
 
Nasi klienci
Więcej...
Professional translation services