Professional translation services
telefon 82 576 2222
email:eulingo@eulingo.eu
eulingo.eu
Witosa 94B
22-300 Krasnystaw
NIP 773-167-79-91
 
 
 
 
 

TŁUMACZENIA UWIERZYTELNIONE


Profesjonalne tłumaczenie dokumentów urzędowych, wykonywane przez tłumaczy posiadających uprawnienia Ministerstwa Sprawiedliwości, wpisanych do rejestru tłumaczy przysięgłych. Tłumaczenia uwierzytelnionego wymagają zwykle min. dokumenty przeznaczone do złożenia w urzędach państwowych, sądach, dokumenty tożsamości wydane poza granicami RP oraz dokumenty importowanych pojazdów. Tłumaczymy zwykle około 5-6 stron obliczeniowych dziennie. Strona obliczeniowa liczy 1 125 znaków ze spacjami. Ważnym dokumentem jest wydrukowany oryginalny egzemplarz z oryginalnymi pieczęciami i podpisami tłumacza.

Korzyści:

Szybka obsługa i zatwierdzenie przez tłumacza posiadającego uprawnienia.

  • Krótkie terminy wykonania
  • Optymalne koszty
  • Stały nadzór i pomoc specjalisty obsługi

W sprawie wyceny tłumaczenia prosimy o kontakt ze specjalistą obsługi klienta. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce Home\Firma\Zespół.

 
Nasi klienci
Więcej...
Professional translation services